De steigers van “Kudimba”

Maaike Bruynooghe, een Kortrijkse dame, begon in 2007 haar grote avontuur in Malawi, langsom het grote meer, waar ze een project uit de grond stampte dat de naam “Kudimba” zou dragen. Spiranti biedt haar een jaar lang forum om te getuigen. In deze eerste bijdrage blikt Maaike eerst even terug naar de oorsprong, naar het begin.

Terug in de tijd…

Ik ontmoet Mtima in 2008. Mtima is een vrolijk jongetje van acht jaar oud en is aan zijn voet met een kort stuk touw vastgebonden aan de grote mangoboom dicht bij het hutje van zijn moeder. Mtima’s mama doet dit om hem veilig te houden, ze heeft haar handen vol als alleenstaande mama met zeven kinderen.  Haar kleine inkomen haalt ze uit het brouwen van een lokaal bier, de mannen van het dorp komen hier hun zorgen verdrinken. Mtima kreeg meningitis toen hij vijf jaar oud was met hersenschade als gevolg en een blijvende mentale beperking. De littekens en brandwonden op zijn kleine lijf getuigen van de gevaren van het dorp: open vuurtjes om te koken, het grote diepe meer lonkt dichtbij en de interesse voor Mtima van de intussen zorgeloze en laveloze mannen is niet altijd onschuldig. 

Mtima draagt geen kleren, hij is niet zindelijk dus dat is moeilijk. Ook eet hij daar, aan zijn boom. 

Mtima blijft lachen, hij vindt het allemaal wel ok, alleen die epilepsieaanvallen dan, die slaan telkens weer onverwacht toe, alsof het gaat om een kortsluiting in zijn hoofd.

Hoe gemakkelijk zou het zijn om hier een echt verschil te maken dacht ik toen.  Om een hand te reiken naar Mtima en zijn moeder om de kwaliteit van Mtima’s leven drastisch te verbeteren? En zo begon het dan…

Fast forward…

Kudimba Foundation is een educatief centrum en beschermde werkplaats voor kwetsbare kinderen en jongeren in Malawi. De jongeren zijn kwetsbaar omwille van hun handicap, gezondheidstoestand of complexe sociale achtergrond. 

Kudimba’s doelstellingen zijn om een veilige omgeving te creëren voor kwetsbare jongeren en opportuniteiten te creëren  om het hoogst mogelijke niveau van onafhankelijkheid en integratie in het normale dagelijkse leven te bereiken; dit door het bieden van individuele en op maat gemaakte ondersteuning in een stimulerende omgeving.

In Kudimba krijgen kinderen en jongeren de kans voor een meer zorgeloze kindertijd: de basisbehoeften van gezonde voeding, hygiëne, kledij, medische zorg, spelactiviteiten en liefdevolle zorg worden gecovered.

Het activiteitenaanbod varieert van lessen in lezen, schrijven, computer, Engelse taal, gezondheidszorg, voedingsleer, seksuele voorlichting, creativiteit en muziek  tot natuurbeheer; dit alles in het kader van een skills sharing platform dat geboden wordt: een tweezijdige uitwisseling van vaardigheden en ervaringen tussen Noord en Zuid. 

Daarnaast heeft Kudimba een educatief fonds opgericht. Jongeren die hun middelbaar onderwijs met succes hebben afgewerkt worden gemotiveerd en ondersteund om een hogere opleiding te volgen. Voor jongeren die deze capaciteiten niet hebben wordt gezocht naar een zinvolle dagbesteding die hen een maximale onafhankelijkheid biedt. 

Centraal in het project staat een permacultuur tuin waar  jongeren kunnen leren over kleinschalige landbouw op een ecologisch verantwoorde manier, belangrijk in een land met een fragiel klimaat,  want ook in Malawi dreigt een voedselcrisis. Malawi is een van de armste ontwikkelingslanden ter wereld.

In 2018 scoorde Malawi de 171ste plaats uit 189 landen op de welzijnsindex van de VN (UNDP, 2019). Ter vergelijking België staat op de 17de plaats. Deze index wordt ondermeer bepaald door het niveau van armoede, alfabetisering, onderwijs en levensverwachting. 

Dit wil zeggen dat Malawi in de laagste categorie valt van de minst ontwikkelde landen en ook in die categorie een lage plaats behaalt. 

In de praktijk vertaalt zich dat in algemene armoede, een beperkte levensverwachting, een hoge sterftegraad en vroegtijdige mortaliteit.  Beperkte onderwijsmogelijkheden en gezondheidszorg maken dit tot een intergenerationeel probleem en een vicieuze cirkel.

Participeren in het onderwijssysteem is vaak onhaalbaar voor jongeren met een beperking en de kwaliteit en het aanbod van gezondheidszorg is ondermaats en ontoegankelijk. Opgroeien in Malawi is moeilijk, maar opgroeien als kwetsbare jongere – omwille van een handicap, ziekte of sociale problematiek- is een nog grotere uitdaging. Het stigma is groot en kansen zijn beperkt. 

Kudimba kan als ‘grass roots project’ verschillende van deze problematieken gelijktijdig positief beïnvloeden. De sterktes van het project zijn de individuele benadering van de jongeren, de expertise en jarenlange ervaring ter plekke en het netwerk zowel lokaal als mondiaal. 

De activiteiten worden op een aangename, interessante en vrijblijvende manier georganiseerd met de bedoeling jongeren aan te spreken om rond deze thema’s te denken, te leren en de impact van hun verantwoordelijkheid hierin duidelijk in te schatten. Het doel is om de jongeren zoveel mogelijk te laten doorstromen naar een zelfstandige activiteit en een onafhankelijk gezond en zinvol bestaan, zodat ze kunnen instaan voor hun eigen onderhoud en eventueel dat van hun familie. 

Mtima stierf in 2016, na een epilepsieaanval ’s nachts in het hutje bij zijn mama. Hij heeft acht jaren kunnen genieten van het rondfladderen in onze grote tuin, hij was er veilig, hij heeft er gelachen, gespeeld, lekker gegeten, hij heeft dutjes gedaan, hij is zindelijk geworden en vooral hij werd er zeer graag gezien. 

We hebben in Kudimba een boom voor hem geplant, die is ondertussen stevig aan het groeien.

Maaike Bruynooghe

http://www.kudimba.org