Vaderdag in de gevangenis, Thuisfront zorgt voor een teken van hoop.

Ook in de gevangenissen wordt vandaag gedacht aan vaders en zonen. Een moeilijke dag omwille van de afstand, de afwezigheid vaak, de breuken. Thuisfront, een organisatie die zich ontfermt over familieleden van gedetineerden, deelde gisteren kaartjes uit aan mensen die langs kwamen voor een bezoek, een teken van nabijheid.

Gisteren werden 700 kaartjes bezorgd door aan de gedetineerden en aan de familieleden/vrienden/bezoekers, in Brugge en Ieper. Thuisfront is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband tussen gevangenisaalmoezeniers en mensen buiten de gevangenismuren die familieleden van gedetineerden willen steunen in de moeilijke periode die ze doormaken. Een medewerker getuigt:

“Het is telkens weer vroeg dag voor de vrijwilligers van Thuisfront. Even vóór acht uur zijn we reeds met een ploegje ter plaatse en slaan onze tent op. Het moet haastig deze keer, want er dreigen donkere regenwolken. We beveiligen alles voor de wind, zetten tafels en stoelen klaar, en daar komen de eerste bezoekers reeds aan.

Het kaartje dat gisteren voor vaderdag werd uitgedeeld

Twee dames stevenen recht op een tafeltje af en bestellen prompt hun koffie. Het doet hen deugd, en ze herkennen ons: het zijn ‘vaste abonnees’. Een ouderpaar geflankeerd door zus en schoonbroer mogen tegen tien uur hun geïnterneerde dochter ophalen om samen een dag ‘in vrijheid’ door te brengen. Ze willen gaan wandelen in Brugge (wat moet je anders?). Een Afrikaanse familie komt voor het eerst op bezoek. Ze weten echt niet hoe het allemaal moet, stellen zich veel vragen over het bezoek en het verloop ervan. Enkele vrouwen, één met een kinderwagen, komen hun partner bezoeken en hebben haast, zijn zenuwachtig, want je moet je op tijd aanmelden aan de receptie…

Zo wordt ons optrekje van Thuisfront telkens weer een ‘tent van samenkomst’ in een woestijn van onmacht, verwarring en verlatenheid. Een schuilplaats tegen de kou en regen buiten (vandaag alleszins!). En kijk: wanneer de eerste vlaag wat over is, verschijnt er opeens een brede regenboog boven de ingang van de tent, als een gebogen arm van troost en mededogen.

Al meer dan twaalf jaar lang staan we daar – zes keren per jaar – om te luisteren naar en te praten met de bezoekers, en te zorgen voor een hartelijk onthaal. Dankzij een gemotiveerde groep vrijwilligers kan deze actie elke keer weer doorgaan. Ieder die via de grote ijzeren poort de gevangenis binnengaat, spreken we aan en stoppen hem of haar een ‘snuisterijtje’ toe, een kattebelletje ter ondersteuning en als ‘attentie’ bedoeld. Om zeker te weten: ik word hier verwacht, en ook binnen de gevangenis wordt op mij gewacht.

Wil je meer informatie over Thuisfront? Surf dan naar hun website http://www.thuisfront.be