“If ye love me” verklankt de liefde en de hoop

Tijd voor wat spirituele, muzikale verpozing. Thomas Tallis (1505 – 1585) was een Engelse componist die een vooraanstaande plaats inneemt in bloemlezingen van de Engelse koormuziek. In zijn befaamde “If ye love me” wordt de schoonheid van de liefde verwoord en verklankt. Frans Debonne neemt ons mee in deze mijmering.

Het lied “If ye love me” kent een zachte milde melodie, eenvoudige woorden, over liefde en waarheid, verzuchtingen van het hart van mensen, van geheel de schepping wellicht.

Ligt in de schoonheid hiervan niet het oeroude menselijke verlangen naar “de hoop” vervat? Zonder liefde kan de mens niet leven, maar zonder hoop ook niet.

En deze hoop heeft minder te maken met materiële verzuchtingen, dan wel met het verlangen naar goedheid en vrede. De zang die hier te beluisteren is, is christelijk-religieus geïnspireerd, maar eigenlijk wordt dit overstegen door de schoonheid van de zang. Het particuliere van het specifiek christelijke wordt daardoor breder.

“If ye love me” van Thomas Tallis in een uitvoering van Vox Luminis

Die schoonheid, verwoord en verklankt in de zachte deining van de melodie, zonder haast, is van àlle mensen, want het hart van alle mensen zoekt goedheid en schoonheid, vrede, en is dus drager van dat unieke dat de mens eigen is: “de hoop”.

Frans Debonne