Het onbegrepen en ongekende verleden van de missies. Een vooraankondiging.

Waarom is het kennen van het – vaak – verguisde missieverleden van ons land belangrijk? In het licht van dekolonisatie? In het licht van de strijd tegen racisme en discriminatie? In het licht van het verder ontwikkelen van het collectieve bewustzijn? Klopt het dat we ons volledig hebben ontdaan van dit verleden, omdat velen gebroken hebben met Kerk, geloof, en er reeds decennia niks meer mee te maken hebben? De komende tijd verschijnen vier bijdragen over dit thema. Rekening houdend met de gevoeligheid van de materie publiceren we daarom een vooraankondiging.

N.a.v. de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 2020 publiceren we de komende weken enkele bijdrages over het missieverleden van België; in de kolonies en in de rest van de wereld. Deze bijdrages ontstonden na beknopt onderzoek. Mijn dank gaat daarbij naar Kadoc Leuven, de archieven van het bisdom Brugge, Professor historisch kerkelijk onderzoek aan de KUL Dries Vanysacker en Missio België, die me daarbij geassisteerd hebben.

Deze niet-wetenschappelijke maar beschouwende en filosofische bijdrages, gebaseerd op de beschikbare bronnen, willen een inzicht geven op vragen die rijzen, maar nooit gesteld werden. Ze willen een aanzet zijn tot reflectie en studie over dit vergeten verleden.

De inzet van missionarissen door de katholieke Kerk wordt beschouwd als één van de drie poten binnen de kolonisering, naast de overheid en het bedrijfsleven. Niettemin wordt hier op vandaag niks over gepubliceerd. De vraag was dan ook waarom dit zo is?

In de vier bijdrages die volgen zal aandacht geschonken worden aan 4 dimensies. We beginnen met een overzichtsartikel over het missieverleden van Vlaanderen/België. In de tweede bijdrage schetsen we een portret van wijlen bisschop De Smedt van het bisdom Brugge – een bisdom dat een belangrijke rol speelde in dit verleden – en zijn reis naar Congo in 1958. In de derde bijdrage staan we stil bij de (bijna) uitgestorven congregatie van de Broeders Van Daele uit Kortrijk en hun missieverleden. In een laatste artikel, dat pas in het najaar zal verschijnen, schetsen we een persoonlijk, geanonimiseerd portret van een missionaris a.d.h.v. briefwisselingen.

Deze vooraankondiging is belangrijk, gezien de gevoeligheid rond de thematiek n.a.v. de recente gebeurtenissen m.b.t. de Black Live Matters-beweging, en de herdenking van de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni. Verwacht geen historisch verslag, wel enkele overwegingen en vele vragen die gegroeid zijn na maandenlang onderzoek.

Thomas Holvoet