Hoe lossen we dit op?

We hebben vernomen dat we het plateau opnieuw verlaten hebben. Opnieuw moeten we aannemen dat het eerder een leven met Covid-19 dan wel een leven na Covid-19 zal worden – en vooral dat het hele journaal zich verliest in cijfers, en dies meer, die de ernst van de situatie moeten aantonen (en waarbij je via het gezicht van de journalist/e ook nog emoties meekrijgt die je niet hebt gevraagd)…En dan snak je naar oplossingen. Hoe verkrijg je oplossingen?

Met aspirines?

Natuurlijk niet, maar aspirines zijn bedoeld om letterlijk in water te worden opgelost – en daarom gaat het. Het ene pilletje/tabletje verliest zijn samenhang (consistentie), lost op in duizend deeltjes en gaat op in het water. Dissolve heet het ook in het Engels: uiteen/dis +zichzelf/so (zich) – losmaken/lve [zoals in ana-lyse, ont-leding (leden/delen losmaken). En dat lijkt toch best aantrekkelijk: een probleem laten verdwijnen zodat het je niet langer stoort.

Het Middagjournaal van 9 april (Nieuwe Feiten, Radio 1)

Solucious

Trouwens, in Brussel zag ik heelder dagen auto’s rondrijden met “Computer solutions”, “Food Solutions”, enz. Het hoogtepunt is bereikt door het bedrijf Solucious, voorlopig toch. Je kunt het niet vertalen, of eventueel als iets als “vol oplossingen”. Onze ambachtslui leurden ooit met “Vensters en deuren” op de zijkanten van hun bestelwagens, maar nu kunt u u richten tot bijvoorbeeld Vandenbroucke Window Solutions, echt waar: “VDB vensteroplossingen”! 2,8 miljard hits levert solutions op op Google, met bedrijfsnamen voorop! Zijn wij geobsedeerd door oplossingen?

Herman  Franssens, DSF

Het gaat natuurlijk om een verkoopstruc. Vroeger had je specialisten of experts, die je dan impliciet, onuitgesproken, met oplossingen associeerde, maar nu lijkt het nodig om je als probleemoplosser aan te prijzen. Vandaar DSF als mijn eigen nieuwe functie. Ik was vroeger gewoon leraar, maar nu oogt dat zo vreselijk simpel, prestigeloos. Nee, hoor, ik ben nu een didactic solutions facilitator. Ik maak dus didactische oplossingen mogelijk. — Grapje! Ik ben dan liever een beetje w-onderwijzer*.

Oplossingen helpen alleen tegen…

… problemenMoeilijkheden [die moe maken] of kwesties [vragen, vraagstukken] van vroeger zijn nu allemaal problemen geworden. In dat woord steekt eigenlijk niets dat ons aan een probleem kan doen denken: een pro-bleem is iets dat je voor je (pro) werpt (ballein). Het woord ontstond rond de Renaissance als een moeilijkheid en dan snel als een mathematische kwestie. Rond 1880 groeide het dan uit tot een aanhoudend en moeilijk op te lossen kwestie, verklaart EtyO.

6 translation problems

Nu is “probleem” een buzzword, een “modewoord”. Het is alomtegenwoordig want het biedt status, in tegenstelling tot een moeilijkheid. Moeilijkheden los je immers gratis op, maar problemen moet je oplossen, en niet meer gewoon verhelpen. Problemen leveren dus veel meer op. Denk ik. Je zou voor minder problemen creëren!

Mogelijk is onze visie op knelpunten en pijnpunten (zo heten problemen nu) eigenlijk ongeschikt: we zien het probleem te veel als vóór ons, buiten ons, onder ons. Zoals de C-kwestie nu. C is meer dan een probleem dat voor ons ligt. Wij zitten erin. Het is om ons. En dus moet je vermoedelijk anders denken, omdenken.

Hoe anders? Ik weet het ook niet, maar ren en ander vanaf de basis of zelfs de grond aanpakken. Ik denk nog even verder en later leest u misschien de vruchten van mijn gepeins. Ooit. Misschien.

Jan Glorieux

*Met dank aan auteur Jacques Claes