Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn

Een makkelijke tijd beleven we niet, en het jaar 2020 zullen we ons blijven herinneren, geen twijfel over. Er is de pandemie met alles wat dit aan ziekte en lijden, sterven ook, meebrengt, financiële en sociale problematiek niet te vergeten. Er zijn geen zekerheden meer….. Is daar dan een tegengif voor? Oh ja, erg vlot wordt het woord “liefde” uitgesproken, maar misschien moeten we als opstapje beginnen met gewoon “goed” voor elkaar te zijn?

Je zou er voorwaar de moed wat bij verliezen, want mirakeloplossingen zijn er niet, en zij die deze beloven blijken snel of charlatans of malafide types te zijn die met mooie praatjes mensen verleiden of met ophitsende praat tegen elkaar opzetten. De ontnuchtering is vaak pijnlijk.

Is daar dan een tegengif voor? Oh ja, erg vlot wordt het woord “liefde” uitgesproken, maar misschien moeten we als opstapje beginnen met gewoon “goed” voor elkaar te zijn?

Voordeel hiervan is dat “goed zijn voor elkaar” wat minder hoog gegrepen lijkt dan het adagio van ‘elkaar beminnen’. We kunnen er ons iets concreet bij voorstellen wanneer we proberen een goed mens te zijn; we aanvaarden dat het kleine stapjes, kleine gebaren zijn, concreet en ingebed in ons vaak dagelijks-grijs leven. Want geef toe, van ons worden zelden grootse gebaren verwacht; Die zijn goed voor … ja voor wie eigenlijk; de grote staatslui, de sterren van het zakenleven of de bühne, de religieuze leiders?

De kleine goedheid' van Levinas – dekleinegoedheid

Maar de grote menigte van gewone mensen moet het bij gewone dingen houden, zo is dat nu eenmaal, en dat is misschien maar best ook. Want het zijn nét die gewone gebaren in dag-gewone situaties die het leven kruiden, het leven gelukkiger maken, en blijer, en hoop bieden; oh ja, misschien maar een moment, een dag, maar de herinnering legt in het hart een dun vernislaagje waardoor ons hart meer glans krijgt, meer schittering.

De titel van deze bijdrage is een citaat van Paulus in zijn brief aan de Filippenzen (hoofdstuk 4, vers 5), omdat het me zo treft in de eenvoud van de oproep.

Natuurlijk is Paulus vooral bekend vanwege zijn lofzang op de liefde zoals we die kennen uit zijn brief aan de Korinthiërs, maar in andere brieven hanteert hij evenzeer een stijl die dichter bij de eenvoud van het dagelijkse leven aansluit. Daar vertaalt hij dé liefde in begrippen die het voor ons, gewone mensen, wat tastbaarder en nabijer maken. Dat lezen we in zijn brief aan de Galaten (hfdst. 5,22) waar hij een aantal van de deugden aanstipt: ‘liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid’. Het valt me op dat dit minder een morele oproep met vermanend vingertje is, dan wel één van medemenselijkheid, opdat we goed met elkaar overweg zouden kunnen. En wie met deze deugden zijn of haar dagen kruidt zal gauw merken dat het eigen leven meer pit krijgt, subtiel meer smaak, lichter verteerbaar, en trek geeft in meer.

TARANTELA – Lucas Ruiz de Ribayaz

Met meer vriendelijkheid en goedheid komen we met zijn allen al een heel stuk verder, en daar hoeft men niet eens gelovig voor te zijn.

Frans Debonne