Caro Figlio, amati Dio – een aria, meer van het hart dan van de stem

Misschien kan deze aria van Händel een aanzet zijn om de vriendschap van mensen onder elkaar wat meer aandacht te geven. Vriendschap gaat net iets verder dan kameraadschap, waarmee natuurlijk niets negatiefs over kameraadschap is gezegd, laat dat duidelijk zijn. De grote Augustinus was niet alleen een begenadigd theoloog en prediker, hij kan ook begrepen worden als de apostel van de vriendschap. Frans Debonne schreef een overweging bij deze Aria van Händel.

Deze aria is afkomstig uit het oratorium ‘La Resurrezione’ van Georg Friedrich Händel, een oratorium dat niet de bekendheid of populariteit geniet van de Messiah.

Het oratorium werd geschreven door Händel toen die in zijn Romeinse periode erg veel werkte voor kardinaal Ottoboni, en is dus in het Italiaans, en was bedoeld om uitgevoerd te worden op de woensdag van de Goede Week, vooraf dus aan het Paasfeest.

De aria beoogt minder virtuositeit te etaleren dan wel innigheid, een innigheid die de vriendschap heeft gekenmerkt tussen Jezus en de apostel Johannes, u weet wel, de geliefde leerling. Nu beeld ik me altijd in dat deze Johannes eigenlijk de jongste van de groep was, de ‘kakkernest’ zoals we dat in West-Vlaanderen durven zeggen. Wellicht daarom had hij een aparte vertrouwensband met Jezus, zozeer dat hij, in tegenstelling tot de anderen, na de Hof van Olijven niet wegliep maar bij Jezus’ moeder is gebleven, en dat tot het smadelijke einde op Golgotha.

Georg Friedrich Händel – Store norske leksikon
Georg Friedrich Händel

Het is net die vertrouwensband van innige, ja, tedere vriendschap, die in deze aria te beluisteren is. Het is een aria, meer van het hart dan van de stem, die de vriendschap bezingt, een vriendschap van God met de mens, zéker.

Maar misschien kan het een aanzet zijn om de vriendschap van mensen onder elkaar weer eens wat meer aandacht te geven. Vriendschap gaat net iets verder dan kameraadschap, waarmee natuurlijk niets negatiefs over kameraadschap is gezegd, laat dat duidelijk zijn. De grote Augustinus was niet alleen een begenadigd theoloog en prediker, hij kan ook begrepen worden als de apostel van de vriendschap. En hier is dan een tekst die van hem is, één eloge op de vriendschap:

“In de omgang met vrienden waren er andere dingen die mijn geest nog meer grepen: samen praten, samen lachen en elkaar met voorkomendheid behandelen; samen mooie boeken lezen, samen gekheid maken en ernstig zijn; het soms met elkaar oneens zijn zonder verbittering, zoals men het oneens kan zijn met zichzelf, en dan met die zelden voorkomende onenigheid de haast gestage eensgezindheid kruiden; elkaar iets leren of van elkaar iets leren; afwezigen met tegenzin missen en de komenden met blijdschap ontvangen. Deze en dergelijke dingen die uit het hart komen van mensen die van elkaar houden, waren als brandstoffen die onze harten aaneen smeedden, zodat vele harten tot één samensmolten… (Augustinus, Belijdenissen. IV)

Mogen Ik hoop dat deze woorden voor u allen inspiratie en bemoediging mogen zijn.

Frans Debonne

Beeld: Julian di Martino – A friendship