Uitnodiging gratis Webinar: “religies in de marge duwen maakt de samenleving onveiliger.”

Religies en levensbeschouwingen voelen zich steeds meer naar de marge van de samenleving geduwd. Grote delen van de publieke opinie, het politieke toneel en de media zijn – over het algemeen – onverschillig en wantrouwig. Het wij-zij-verhaal dringt steeds sterker door in een dominant seculier discours. Die verdringing van het religieuze leidt tot een onveiliger samenleving.

Op maandag 2 november organiseert Spiranti een (online) Webinar. Tijdens deze conferentie gaat Thomas Holvoet dieper in op de vraag waarom het wegdenken en -duwen van (niet-)confessionele erediensten tot een onveiliger samenleving kan leiden. We stellen ons tijdens deze conferentie enkele fundamentele vragen, die gevoed zullen worden met concrete voorbeelden en aanbevelingen.

  • Zijn de erkende religies en levensbeschouwingen (nog steeds?) relevant in ons samenleving?
  • Waar zit het risico voor de samenleving indien ze “religies en levensbeschouwingen naar de marge duwt?
  • Wat met sektarisme? En waarom verdween het van de politieke agenda?
  • Godsdienstvrijheid versus “de vrijheid van godsdienstbeleving”.
  • Waar zit het risico voor het individu indien er geen laagdrempelige toegang mee wordt aangeboden, zowel in kennis als in praktijk, tot de verschillende confessies?
  • Enkele aanzetten om beter te doen.

Inschrijven is verplicht en kan gebeuren tot en met zondagavond 1 november 22u via onderstaand inschrijvingsformulier met de mededeling “ik schrijf me in voor de Webinar op 2 november. Er is plaats voor 200 deelnemers. Deelname is gratis.

Uw inschrijving wordt via een eenvoudige email bevestigd. Op maandagochtend ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen. Deze lezing duurt 45 minuten. Nadien is er ruimte voor vragen.

Schrijf je in via dit formulier: