Maak de gratis ziekteverzekering verplicht voor iedereen!

Jawel, er bestaat een goede, robuuste en gratis ziekteverzekering, toegankelijk voor elke Belg. Deze ziekteverzekering, in handen van de overheid, mag echter niet teveel aandacht krijgen: reclame mag niet, deelname door consulenten aan debatten mag niet, enkel mondelinge reclame lijkt toegestaan. Het HZIV krabt zich reeds jaren in de haren hoe het mogelijk is dat deze verzekering, die voor mensen in armoede – en bij uitbreiding elke Belg – niet bekend gemaakt mag worden bij het grote publiek.

Het HZIV staat voor Hulpkas voor Ziekteverzekering en Invaliditeitsuitkering. Het HZIV ontstond in 1955, in de jaren dat de verzorgingsstaat werd ontwikkeld. De verzekering betaalt alle kosten, die volgens het RIZIV – en dus de wetgever – terugbetaald kunnen worden , terug aan de klant. Ondergetekende geniet dus reeds 14 jaar van een gratis ziekteverzekering die, helaas, niet bekend mag gemaakt worden. De Vlaamse overheid maakt de verzekering nochtans bekend op haar website, maar wie vindt deze pagina wanneer ze niet bekend is?

Niet bekend mag gemaakt worden?

Jawel, het HZIV heeft een website, maar dat is het zowat. Op sociale media zijn ze afwezig, reclame maken mag niet en je zult op een debat over gezondheidszorg “of” in de reguliere media nooit een consulent te zien krijgen van het HZIV. Er lijkt een beleid die het promoten van het HZIV voorkomt, tegenwerkt, verbiedt. En dit is vooral voor mensen in armoede een zeer spijtige zaak.

Concurrentie legt de gratis ziekteverzekering het zwijgen op

Zo is het, en niet anders. De grote spelers bepalen de markt en enkel zij krijgen het woord. Of er druk wordt uitgeoefend vanuit de grote spelers op de overheid is niet bewezen, maar het is erg vreemd dat een gratis ziekteverzekering niet gepromoot mag worden.

Ziekte Foto's - Download gratis afbeeldingen - Pixabay

Jamaar, wat krijg je ervoor?

Alles wat de wetgever laat terugbetalen via het RIZIV. En dat betekent dus: de meeste zaken. Ja, je sportabonnement wordt niet terugbetaald, en de reisjes van je kinderen krijgen geen korting. Er is ook geen terugbetaling voor behandelingsmethodes die niet binnen die wet beschreven staan. Maar ze doen veel wél. Bekijk even hun website en oordeel zelf: https://www.caami-hziv.fgov.be/nl

Jamaar, waarom betaal ik dan een maandelijkse premie bij de grote spelers?

De maandelijkse premie die je betaalt omvat vooral kosten voor de extra’s, de promotie van de instelling zelf, de innovatie en de toegankelijkheid want toegegeven: daarin schiet het HZIV tekort (niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze er de middelen niet voor hebben). Verder kunnen de grote spelers uiteraard lobbywerk verrichten. Iets wat het HZIV, tegen de eigen overheid, nooit zou kunnen. Die grote spelers blijven belangrijk. En ja, voor de liefhebbers is er ook wat meer te rapen. Maar het is zeer bedenkelijk dat de grote groep mensen, die géén gebruik maken van extra’s, niet bekend zijn met het HZIV.

Dit kan toch geen goede ziekteverzekering zijn!

Dit is het gerucht dat voortdurend verspreid en versterkt wordt. Nochtans wordt deze mogelijkheid steeds aangeboden door sociale werkers binnen bvb. OCMW’s die te maken krijgen met mensen die niet beschikken over een ziekteverzekering. En dan wordt vaak, al mag het eigenlijk niet, doorverwezen naar het HZIV.

Het is een zeer robuuste verzekering die alle risico’s dekt voor alle terugbetalingen, bepaald door het RIZIV. Logisch dus dat de ziekteverzekering van diezelfde overheid dit ook ten volle naleeft. Maar…wat niet gekend is wekt uiteraard weinig vertrouwen op.

Maak die ziektverzekering toch verplicht!

De Belgische wet bepaalt dat enkel mensen onder de 25 jaar, en mensen boven 25 jaar die werken een verplichte ziekteverzekering dienen te hebben. De ziekenhuizen zien dagelijks mensen binnenkomen zonder ziekteverzekering, die niet gedekt zijn voor de behandelingen die ze moeten ondergaan en die 4 maanden later (de gemiddelde duur tussen de behandeling en facturatie) de volle pot moeten betalen. En dan lig je gemakkelijk aan enkele honderden tot duizenden euro’s, afhankelijk van de soort behandeling.

Het verplicht maken van een ziekteverzekering voor àlle Belgen én het bekend maken van de gratis ziekteverzekering bij het HZIV zou veel ellende kunnen besparen. Niet enkel voor mensen in armoede.

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl

17 oktober is de dag van verzet tegen armoede: https://netwerktegenarmoede.be/nl/17-oktober

Thomas Holvoet