Zwijgen is geen optie voor Luc Vanmarcke en Khalid Benhaddou

Luc Vanmarcke, hoofdredacteur bij Kerk & Leven, en imam Khalid Benhaddou zijn belangrijke stemmen in het levensbeschouwelijke speelveld. De éne christen, de ander moslim. In deze donkere dagen zijn deze interviews voedsel voor de ziel. Los van de waan van de dag is het aan te bevelen beide, lange interviews na elkaar te bekijken. Over mens en samenleving, over democratie en spanningsvelden, over geloof en het ongelooflijke.

Facebook - Meld je aan of registreer je

Khalid Benhaddou

In 2006 werd Benhaddou op achttienjarige leeftijd de jongste Vlaamse imam (in Gent) tot op dat moment. Hij zet in op de strijd tegen radicalisering van moslims in de westerse wereld. Als verbindingsfiguur poogt hij polariserende tendensen in de samenleving tegen te gaan. Hij poogt westerse waarden van de verlichting te verzoenen met de waarden uit de Koran. Mensenrechten kunnen volgens hem een referentiekader zijn voor maatschappelijke consensus en de basis zijn voor alle religies, en religie kan sociale normen brengen in een samenleving met zijn wetten.

Luc Vanmarcke

Luk was een topfiguur in de coulissen van de politiek. Bij de studiedienst van CD&V, waar hij het idee lanceerde voor quota op de kieslijsten, maar ook als vertrouweling van onder andere Wouter Beke en Marianne Thyssen. En nu is hij hoofdredacteur. Van Kerk & Leven.

Zwijgen is geen optie verdient onze steun, want hun interviews mogen we gratis verspreiden en bekijken. Maar je kunt hen ook financieel ondersteunen. We verwijzen daarom graag door naar hun website http://www.zwijgenisgeenoptie.be

Bronnen: “Zwijgen is geen optie” – Wiki – Foto: Zwijgen is geen optie