Biden, een president die het klimaat terug voorop stelt?

De Amerikaanse media hebben Joe Biden – de tweede katholieke president in de geschiedenis van de V.S. – uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij is nu president-elect. Zijn presidentschap moet bekrachtigd worden op 14 december wanneer de kiesmannen samenkomen om Biden “officieel” tot president te verkiezen. Dat is goed nieuws voor het klimaat. Joe Biden zal opnieuw toetreden tot het Akkoord van Parijs. In zijn campagne stond de strijd tegen de klimaatcrisis en de coronacrisis centraal. Maar er is meer die belangstelling oproept.


Biden: klimaatneutraliteit tegen 2050


Op de website van Joe Biden staat zijn plan “voor een schone energie-revolutie en ecologische rechtvaardigheid” zeer prominent. Hij noemt de klimaatcrisis een existentiële bedreiging voor kustgemeenten (overstroming), landbouwbedrijven (droogte), stedelijke centra (hitte-eiland)… De klimaatcrisis schaadt de gezondheid, de economische welvaart en de nationale veiligheid.
Het is de grootste uitdaging voor de VS en de wereld. Vandaar zijn ambitieus plan.

Biden beklemtoont dat zijn klimaatplan honderdduizenden nieuwe jobs zal opleveren. Zo probeerde hij stemmen van de arbeiders terug te winnen.

UN Climate Change on Twitter: "In #US, #renewable energy jobs increased 6%  in 2015; jobs in oil/gas decreased 18% https://t.co/sfDn067Sq6 #LaborDay… "
cijfers 2015

Het einde van het olie-tijdperk is nabij

Voor Biden mag er niet naar olie geboord worden in het ijsvrije Noordpoolgebied.
Hij wil veel investeren in groene energie, wind en zon én in onderzoek en ontwikkeling. Tegen 2035 moeten de V.S. hun elektriciteit CO2-neutraal produceren. Hij wil hogesnelheidstreinen en opladers voor elektrische auto’s.


Net zoals de Europese commissie benadrukt Biden dat die keuze massa’s jobs zal opleveren. In een land dat o.a. door de coronapandemie hoge werkloosheid kent is dat welkom.
Biden wil 2 biljoen dollar uittrekken voor zijn plan. Het moet in een wet vastgelegd worden. Daarvoor heeft hij de volksvertegenwoordiging nodig. Het ziet er naar uit dat de democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behouden. Maar of ze de huidige republikeinse meerderheid in de senaat zullen breken is twijfelachtig. In Georgia wordt in januari een beslissende stemming gehouden nadat de marges te klein waren om de twee resterende zetels toe te kennen aan de democraten of de republikeinen.

Georgia Senate runoff: Warnock vs. Loeffler race to cost several million  dollars
Deze twee kandidaten nemen het in januari op in Georgia

Iedereen moet mee

Biden is er zich van bewust dat de exploitatie van steenkool, olie en gas vooral mensen van kleur en gemeenschappen met lage inkomens treft. Daar wil hij een einde aan maken, want “iedereen moet mee”. Dat is iets wat de klimaatjongeren bij ons ook vooropstelden, toen ze mensen uit de armoedebewegingen hun acties mee lieten begeleiden en leiden.

Het IPCC overschat de hoeveelheid steenkool op aarde en de toekomstige  CO2-uitstoot | Cassandraclub

Internationaal


De wereldwijde klimaatcrisis vereist actie van elke natie. Daarvan is Biden zich goed bewust. Vandaar dat hij weer wil toetreden tot het Akkoord van Parijs. Dit akkoord verplicht de VS en 187 andere landen om de mondiale temperatuur onder de 2 graden Celsius te houden. Kort na zijn aantreden had Trump de terugtrekking van de VS aangekondigd. Dat de Amerikanen weer mee zullen doen, is een goede zaak zijn. Wellicht zullen ze niet meteen een eersterangsrol spelen. De grootste uitstoter van broeikasgassen, China, heeft recent aangekondigd klimaatneutraal te willen zijn tegen 2060. Nadien kwamen Japan en Zuid-Korea met hun plan om dat doel te bereiken tegen 2050. Maar de Europese Unie was wel eerst met haar Green Deal.

European Green Deal: What will the new H2020 call be like?


Vriend en vijand zien in het Europese project een antwoord op de succesvolle acties van Youth for Climate. In de Verenigde Staten heeft Biden samen gezeten voor zijn plan met de Amerikaanse tegenhanger, de Sunrise movement. Die beweging van jongeren vindt dat Biden niet ver genoeg gaat, maar ze vindt het toch een flinke stap in de goede richting.

Openbaar vervoer, een andere winnaar

Bij de Amerikaanse verkiezingen zijn ook deze keer heel wat andere zaken via referenda voorgelegd. In verschillende staten en steden zijn plannen voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer goedgekeurd. In Austin, Texas is het Project Connect goedgekeurd bijvoorbeeld. Dat voorziet in 7,1 miljard dollar voor een light rail systeem (iets tussen een trein en een tram), voor voet- en fietspaden. Dat is uiteraard een goede zaak voor de mobiliteit en de gezondheid in die steden en staten én voor het klimaat. Hoopgevend dat dit gebeurt in het autoland bij uitstek

Afscheid van klimaatontkenner Trump

Door zijn ontkenning van de klimaatwetenschap is Trump dikwijls het mikpunt van betogers, ook in Duitsland.
“Het concept van klimaatopwarming is gecreëerd door de Chinezen. Zo willen ze onze industrie uitschakelen.” Dit is eén van de vele tweets van de nu verslagen presidentskandidaat.


En nee, het bleef niet bij enkele Tweets.


Zoals gezegd trok Trump de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs.
Zijn voorganger Obama had mee Parijs mogelijk gemaakt. Obama’s Clean Power Plan beperkte de CO2-uitstoot van kolen en gasgestookte elektriciteitscentrales. Trump verzwakte de voorschriften.
Hij zorgde er voor dat er geen strengere normen kwamen voor de efficiëntie van voertuigen. In allerlei belangrijke overheidsinstanties heeft Trump klimaatontkenners benoemd. De Climate Deregulation Tracker heeft meer dan 130 initiatieven opgelijst waarop vermeld staan welke maatregelen had teruggeschroefd.


Wellicht volstaat dit: het zou een echte ramp zijn geweest voor het klimaat in de VS én wereldwijd als deze klimaatontkenner president zou zijn gebleven. Hij zou zijn beleid met nog meer kracht hebben voortgezet en hij zou de fossiele industrie hebben blijven bedienen op hun wenken.

World Leaders in Paris Agree to 'Historic' Deal on Climate Change

Wat nu?

Biden heeft mooie plannen. En zoals Obama kan hij één en ander direct realiseren als president. Maar voor wetgevend werk heeft hij het congres nodig. In het Huis van Afgevaardigden hebben de democraten de meerderheid. Maar in de senaat is dat nog lang niet zeker. Wel kiezen steeds meer staten, steden en bedrijven in de VS voor de klimaattransitie. Dat deden velen al onder Trump. Belangrijk in elk geval is dat de Sunrise movement en andere klimaatbewegingen heel alert blijven. De fossiele industrie is in de VS nog altijd zeer sterk.

Hugo Vandienderen, Grootouders voor het klimaat – Grootoudersvoorhetklimaat.be