Boeddhistische unie hoopt op snelle erkenning

“Ik ben een boeddhist en dus hoopvol” zegt voorzitter Carlo Luyckx van de Boeddhistische Unie in Vlaanderen. Nadat het regeerakkoord, en nu ook het beleidsplan vermeldde dat het Boeddhisme erkend zal worden als nieuwe nietconfessionele levensbeschouwing , staat er heel wat werk op de plank, bevestigt ook de woordvoerder van de minister die zich met het kabinet voorbereidt. “Dat het een impact zal hebben op het financiële plaatje voor de erkende levensbeschouwingen is duidelijk” zegt Edward Landsheren, woordvoerder van minister Vincent Van Quickenborne. Maar hoe dan?

Overleg

Binnenkort vindt een eerste overleg plaats over de te nemen stappen. Binnen het kabinet justitie werd een coördinerend beleidsmedewerker aangeduid die alles in goede banen zal leiden. Maar de kaarten zijn nog niet geschud.

De termijn

Eigenlijk blijft het wat nattevingerwerk, maar het is realistisch dat de erkenning zelf binnen de 6 à 12 maanden effectief wordt. Dan wordt het Boeddhisme “erkend” als nieuwe nietconfessionele levensbeschouwing , nadat de vrijzinnigheid, ook als nietconfessionele levensbeschouwing 2002 als laatste erkend werden.

Een mijlpaal

Bovenstaande curve (Beeld en bron: FOD Justitie) toont de tijdlijn aan. En bij elke sprong werd ook de vraag gesteld: verandert dit nu iets?

Uiteraard verandert dit iets, en misschien ook alles

Het toont aan dat België superdivers geworden is. De Katholieke eredienst is niet langer de meest dominante in Vlaanderen en de inbedding van het Boeddhisme maakt dit plaatje enkel maar duidelijker. Alle levensbeschouwingen zijn “minderheidsgroepen” geworden, maar samengeteld gaat het om miljoenen leden. Met het toekennen van deze “erkenning” geeft de Belgische staat een belangrijk signaal: “Het Boeddhisme is maatschappelijk relevant en krijgt vanaf nu alle rechten die binnen de grondwet omschreven staan.”

File:Religions.svg - Wikimedia Commons

Financiële impact

In vorige bijdrages gingen we hier reeds dieper op in. Maar de komst van Vincent Van Quickenborne op justitie belooft een boeiende oefening te genereren voor de financiering, al blijft de mist zeer groot en houdt iedereen de lippen stijf op elkaar. Maar wat weten we wél?

Er zàl een impact zijn

De woordvoerder van de minister geeft duidelijk aan dat die impact er zal zijn, evident. Dit betekent dat er twee wegen zijn:

  • Ofwel komt er een herverdeling van het huidige plaatje.
  • Ofwel komt er een uitbreiding van de middelen.

Deze zwart-wit-voorstelling verbergt uiteraard de vele tussenwegen die kunnen leiden tot een creatief voorstel. Maar wat het precies wordt is een proces van diepgaande gesprekken en discussies de komende periode.

Het beleidsplan verraadt één en ander

Deze paragraaf werd vorige maand opgenomen in het beleidsplan justitie (voor wie het niet weet: o.m. de wedde-financiering voor de levensbeschouwingen zijn sedert Napoleon onder de vleugels van justitie, de financiering van bvb. de kerkgebouwen zijn Vlaamse materie).

De paragraaf vertaalt uiteraard dat er een erkenning komt. Maar het laatste zinnetje kondigt een rondetafel aan waarbij “het samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen herbekeken zal worden.” En dat impliceert toch veel meer dan een eenvoudige erkenning van het Boeddhisme.

Het Standbeeld Foto's - Download gratis afbeeldingen - Pixabay

Een nieuw akkoord dat historisch kan worden

Maar dan moet iedereen mee op de boot. Wellicht wordt nu reeds gelobbyd om de bestaande middelen te behouden. Anderzijds is het onhoudbaar de katholieke eredienst ongeveer 90% van de bestaande middelen te blijven toekennen, gezien dit niet langer een weerspiegeling is van de huidige samenleving. En gezien ook de andere confessies nood hebben aan meer personeel. Eerlijk is eerlijk?

“Het staat niet omschreven dàt er een ingreep komt” zegt woordvoerder Landsheren nog, “maar het is uiteraard mogelijk dat de minister eigen initiatieven kan nemen”.

Trump wants to allow churches to endorse political candidates: Why that's a  legal conundrum

En op dat moment moet het een regerings-gedragen beslissing worden..

…na overleg met alle levensbeschouwingen uiteraard. Pas dan zal deze minister het ook wagen met een gedragen voorstel zijn regering te bevragen. In Knack liet Thomas Belligh, nationaal bureaulid van CD&V eind 2019 reeds verstaan dat het voor hen een “no pasaran” is om zomaar te knippen, of alle subsidies af te schaffen. Iets waar veel partijen binnen de huidige coalitie zeker voor openstaan. Afwachten dus.

Thomas Holvoet