Rabbi Sacks over de hoop van het nieuwe verbond

De wereld lijkt soms zo verdeeld. De mens wordt geperst tussen de twee grote instituties die de laatste 40 jaar ons leven bepaald hebben: overheid en markt. Rabbi Sacks legt uit aan de hand van tekeningen hoe we een andere weg kunnen inslaan: een weg om terug een samenleving te worden op basis van vertrouwen en doorleefde, sociale verbanden.

We moeten verlost worden van het contract-denken en een nieuw verbond sluiten

Rabbi Sacks zegt in deze Engelstalige white board animation dat de hoop ligt in een mensheid die kiest voor een verbond, gebaseerd op sociale waarden, en niet op een commercieel contract, waar alles gebaseerd is op winst en rendement.

“Bij het eerste zijn er alleen winnende partijen, want liefde, hoop en vertrouwen bouwen de echte samenleving, en maakt die tegelijk menselijker. Bij het tweede zijn er winnaars en verliezers.

Afbeeldingsresultaat voor truts and hope

We hebben ons te veel gericht op sociale contracten, die werken zolang het economisch goed gaat. Eens die voorspoed weg is, is er niks om op terug te vallen. Eenvoudigweg omdat we het sociaal verbond of contract uit het oog verloren waren. Dan krijg je een samenleving vol individuen waar geen vangnetten meer zijn.

Mensen zijn pas rijk als ze zorgen voor de armen, zijn maar zo sterk als ze zorgen voor de zwakkeren en ze zijn minder kwetsbaar als ze zorgen voor de kwetsbaren. Wanneer we de sociale verbanden herstellen, verslaan we sfeer van politieke verdeeldheid, en herstellen we de politiek van hoop.”

Jonathan Henry Sacks, overleden in november 2020, was een Brits geestelijke, filosoof, theoloog, auteur en politicus. Sacks was lange tijd opperrabbijn van de Verenigde Hebreeuwse Congregatie van het Gemenebest. In 2016 ontving hij de Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog.