“The Jerusalem Declaration” biedt nieuwe definitie aan over antisemitisme

Een grote groep internationale academici heeft deze week een nieuwe definitie voorgesteld over “antisemitisme”. Het is een reactie op de algemeen gehanteerde definitie zoals die geformuleerd is door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). In deze nieuwe verklaring moet kritiek op de staat Israël, onder bepaalde omstandigheden en binnen een bepaalde context, niet altijd gezien worden als antisemitisme. Al waarschuwen de geleerden dat waakzaamheid geboden blijft. De Belgische academici Ludo Abicht (UA) en Victor Ginsburgh (ULB) ondertekenden mee.

De tijd is rijp om het debat opnieuw aan te zwengelen

De academici stellen dat de internationaal aangenomen verklaring (IHRA) te sterk gepolitiseerd wordt, en beveelt daarom deze nieuwe definitie aan. In de verklaring staat onder meer dat gefundeerde kritiek op de staat Israël – binnen een bepaalde context – niet antisemitisch is, als dusdanig. De groep benadrukt ten slotte dat ze hiermee geen polemiek willen veroorzaken, gezien de grote gevoeligheid bij dit vraagstuk.

In hun inleiding stellen ze “dat eender welke definitie onvolledig blijft, maar dat het goed is verdere stappen te zetten met deze nieuwe definitie. De vraag stelde zich steeds vaker, gezien de gespannen verhoudingen tussen Israël en de Palestijnen.

On the IHRA's “Working Definition of Antisemitism” - Rosa-Luxemburg-Stiftung

Er werd een jaarlang gediscussieerd en er werd vele malen in kleine groepen overlegd. In de verklaring staat duidelijk te lezen wat antisemitisme wel is, maar ze plaatst ook kanttekeningen bij bepaalde vormen van kritiek op de staat Israël. Niettemin waarschuwen de academici voor de context waarbinnen die kritiek geformuleerd wordt want – zo zeggen de opstellers – “zelfs de meest gefundeerde kritiek kan ingegeven zijn door antisemitische veronderstellingen”.

Er is ook kritiek op het document

CIDI, het Nederlands Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël zien het nieuwe document eerder als een aanvullend werkinstrument dat handvaten geeft aan scholen en groepen die zich willen verdiepen, maar zien een vervanging van de aangenomen, internationale definitie (IHRA) niet zitten.

In een officiële reactie laten ze het volgende weten: “de definitie van de Jerusalem Declaration maakt geen enkele vermelding van vergelijkingen met het nazisme, en hoe die zich volgens de opstellers verhouden tot antisemitisme. Dit is erg opmerkelijk: dergelijke verwerpelijke vergelijkingen zijn vandaag de dag helaas aan de orde van de dag, en zijn in sommige discussiegroepen simpelweg de norm.”

Verder verwijst men naar de aangenomen definitie die steeds sterker aangenomen zou worden. De vraag is of dit wel zo is? Steeds vaker vragen politici, academici en andere burgers meer verduidelijking over deze definitie nu het antisemitisme terug opflakkert.

Jerusalemdeclaration.org

Thomas Holvoet

Duiding door de opstellers: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=E0vSFdnIKaM