De start van de Goede Week, in verwarde schoonheid, met Gabriel Fauré

Voor verschillende christelijke kerken is het vandaag “Palmzondag”, en daarmee wordt de aanzet gegeven van de Goede Week, die eindigt met het feest van Pasen. Op die dag wordt herdacht dat de dood niet het laatste woord heeft. Het lijden van Jezus werd vele malen bezongen, in onder meer de Matteüspassie van J.S. Bach. Maar ook Gabriel Fauré maakte een requiem dat door velen geliefd wordt en ook in ons land hoog gerangschikt staat in Klara’s top 100 met “Pie Jésu”.

Gabriel Fauré componeerde zijn Requiem tussen 1887 en 1890. Het Requiem is Faurés bekendste langere werk. Het stuk is geschreven voor koor en orkest. Beroemde gedeelten uit het Requiem zijn de Hostias-solo van de bariton in het Offertorium, de sopraanaria Pie Jesu en het Libera Me.

De reden waarom Fauré het werk heeft gecomponeerd is niet bekend. Een mogelijke aanleiding kan de dood van zijn vader in 1885 zijn, en de dood van zijn moeder twee jaar later op oudejaarsavond 1887. Desalniettemin was Fauré al met het werk begonnen toen zijn moeder overleed. Fauré zei later over de reden tot componeren: “ik heb het nergens voor gecomponeerd… gewoon voor het plezier, als u me dat toelaat te zeggen!”

De Goede Week vormt het hoogtepunt in geloofsleven van christenen. Deze week is dan ook sluitstuk van de vastentijd, de 40-dagentijd, die begon met Aswoensdag. Volgende week zondag wordt deze bezinningstijd afgerond met Pasen. Maar ook dit jaar zijn er geen vieringen in kerken en op andere liturgische plaatsen.