Het rastersysteem in China: religies in het vizier

Het Orwelliaanse systeem om China in rasters van 100×100 meter te verdelen voor bewaking, omvat nu ook rasterbeambten die jacht maken op leden van verboden religieuze groeperingen. Een totalitair systeem wordt steeds concreter. Het Westen kijkt weg. Godsdienstsocioloog Massimo Introvigne beschrijft een indringend portret van een land dat steeds meer de weg op gaat van een totalitaire politiestaat.

Afgelopen februari werd in China aangekondigd dat rasterbeheer zal worden gebruikt om illegale religieuze activiteiten nog harder aan te pakken. Elk raster zal een “anti-xie-jiao officier” hebben, die andere CCP leden zal rekruteren in een “anti-xie-jiao vrijwilligersteam”. Uiteindelijk kunnen de teamleden verantwoordelijk worden voor kleinere “rasters binnen de rasters” en daar de anti-xie-jiao activiteiten voortzetten.

Aangezien jongere CCP-kaderleden al druk bezig zijn met andere taken in het raster, werd aanbevolen om “oudgedienden” of “gepensioneerde” partijleden aan te wijzen als anti-xie-jiao rasterofficieren en teamleden. Hun taak zou zijn om te zoeken naar elke aanwijzing dat leden van de verboden religieuze groepen die op de lijst van xie jiao staan, aanwezig zijn in het raster, in welk geval de politie zal ingrijpen, en alle burgers te bereiken met systematische anti-xie-jiao propaganda. In theorie zijn de xie jiao degenen die als zodanig op de lijst staan, waaronder de Kerk van de Almachtige God en Falun Gong. In de praktijk worden in China onder het vaandel van de strijd tegen xie jiao steeds vaker alle vormen van “illegale” godsdiensten geviseerd.

Xie Jiao-Free Communities Help Crush Banned Religious Groups
Anti-xie-jiao-officieren in actie

Voor degenen die niet bekend zijn met het Chinese bewakingsbeleid is het moeilijk te begrijpen hoe uitgebreid en indringend het rastermodel is. Het werd voor het eerst ingevoerd in Beijing en Shanghai in 2004, en wordt geleidelijk in het hele land ingevoerd. Onder president Xi Jinping is de invoering ervan sterk versneld. Het basisprincipe is dat bewaking door middel van technologie – die vandaag natuurlijk veel totalitairder is dan in 2004 – niet volstaat, en nooit in de plaats zal komen van bewaking door mensen. Elke straat en elk gebouw moet worden bewaakt door leden van de CCP die werken als ogen en oren van de partij.

Daartoe worden steden verdeeld in blokken, of groepen blokken, die elk ruwweg lijken op een vierkant waarvan de zijden een lengte hebben van 100 meter, hoewel er aanpassingen zijn gemaakt om rekening te houden met de verdeling van gebouwen en voor gazons en braakliggende terreinen. Elk raster heeft een rasterbeheerder met assistenten, een rasterpolitieagent, een rastertoezichthouder, een raster-CCP-secretaris, een rasterjurist die rapporteert aan de plaatselijke openbare aanklager, en een rasterbrandweerman. Grote steden hebben Chengguan (城管) die verantwoordelijk is voor het toezicht op 12 rasters, en voor het coördineren van menselijk toezicht met toezicht via camera’s, gezichtsherkenning, controle van mobiele telefoons, en kunstmatige intelligentie. Het systeem is opgezet met de steden in gedachten, terwijl de rasters op het platteland groter zijn en er aanpassingen zijn doorgevoerd.

How Confucius loses face in China's new surveillance regime | Aeon Ideas

De leiders van de CCP hebben de rasterdienst geprezen als opmerkelijk doeltreffend, en als een essentiële bouwsteen van China’s nationale veiligheid, d.w.z. van de Chinese politiestaat. Het garandeert dat elk huis of appartement onder voortdurend toezicht staat van een aantal gespecialiseerde CCP-officieren.

Nu worden er anti-xie-jiao officieren aan het net toegevoegd. Dit wijst erop dat het zoeken naar elke aanwijzing dat er illegale religieuze activiteiten plaatsvinden in particuliere woningen, of dat er gelovigen in het raster aanwezig zijn die onbekend zijn bij de Partij, een topprioriteit aan het worden is in het China van Xi Jinping.

Massimo Introvigne

Bron Bitter Winter https://bitterwinter.org/grid-system-used-to-target-illegal-religion/