Ik was vreemdeling…

Op 19 juni is het opnieuw Wereldvluchtelingendag. Een dag waar mensen vooral uitgedaagd worden stil te staan bij wat ons allen kan overkomen: huis en haard verlaten zonder een kant op te kunnen. Dominicus Gent vatte enkele initiatieven samen die op til staan.

Wanneer vluchten “moet

“Vluchten kan niet meer” zong Frank Halsema in de soms moedeloze jaren ’70, maar hij had het over een ander motief. Hij zong, samen met Jenny Arean, over vluchten uit een veranderende samenleving, die geen blijf weet met zichzelf, nooit tevreden lijkt met genoeg en de aarde boetseert tot een moeilijke plaats om te wonen.

Vluchten voor oorlog, armoede, vervolging of klimaatomstandigheden is andere koek. Bij deze vorm van vluchten is er vaak geen vluchtweg en ook geen keuze. Maar zelfs dàn wordt het alsnog maken van die onmogelijke keuze moeilijker gemaakt. Het wordt, met andere woorden, steeds moeilijker om betere oorden op te zoeken. Ons eigen verbeeldingsvermogen laat ons daarbij in de steek. We lijken de band met het verleden kwijt, alsook de voeling, indien het mogelijks over ons zou kunnen gaan.

UNHCR - Q&A: An Australian artist delighted to use her work to help refugees
Edwina White

Wereldvluchtelingendag 2021

Niettemin staat er opnieuw één en ander gepland, nu de pandemie ietwat op de achtergrond geraakt. Dominicus Gent laat de volgende initiatieven optekenen die wellicht velen (wel of niet betrokken bij deze zorg) moeten boeien:

  • De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (waarin Dominicus actief is) organiseert op 19 juni een online panelgesprek en filmvertoning.
    Twee kortfilms van Nick Balthazar, en een gesprek tussen Kati Verstrepen (mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten),Tetty Rooze (vrijwilliger bij ORBIT vzw, houdt zich bezig met thema’s uit het werkveld asiel&migratie) en John Vandaele (journalist bij MO Magazine, schrijft vooral over de sociale, economische en ecologische aspecten van globalisatie). Gratis maar wel vooraf inschrijven. Meer info hier: GEUZENHUIS – Online panelgesprek en filmvertoning | 19.06 | Wereldvluchtelingendag
  • Op 7 juni organiseert House of Compassion (werkzaam in de Begijnhofkerk van Brussel, waar nu de hongerstaking doorgaat!) een gespreksavond over de doden op de Middellandse Zee en de idee van open grenzen, met auteur Naima Charkaoui (11.11.11) en Charles Heller (co-voorzitter van Migreurop en mede-oprichter van Watch the Med). Meer info hier: Migrant Lives Matter (FR/NL) | Pax Christi Vlaanderen
  • Al jaren steunen wij in Dominicus de Werkgroep Vluchtelingen Gent, die zich inzet voor de meest kwetsbaren onder hen, de “ongedocumenteerden”… Meer info over de Werkgroep hier: www.vluchtelingen-gent.be Alle hulp welkom.
  • Mede uit Dominicus groeide Thope vzw, een initiatief van vrijwilligers die iets willen doen aan de schrijnende woonomstandigheden van mensen die een nieuw leven moeten opbouwen in een ander land. Meer info: www.thopevzw.be Alle medewerking is welkom: huizen zoeken, omarmer-buddy van de nieuwe bewoners, klusjes, financiën, sponsoring, enz.

Bron: Dominicus Gent: Dominicusgent.be

Foto: werk van Banksy