Het Boeddhisme erkend in 2022

De voorzitter van de Boeddhistische Unie, Carlo Luyckx, heeft vertrouwen dat een erkenning van het Boeddhisme in België in 2022 er komt. Andere bronnen bevestigen dit scenario. Edward Landtsheere, woordvoerder van minister Vincent Van Quickenborne, kon dit voorlopig niet bevestigen. Er is meer stilte over het financiële plaatje maar alles wijst er op dat het financieel kader niet uitgebreid zal worden.

Een belofte

In het regeerakkoord staat vermeld dat het Boeddhisme erkend wordt tijdens deze legislatuur. Een werk van lange adem want de erkenningsprocedure loopt al vele jaren. De voorzitter was reeds hoopvol in het najaar van 2020 en zei toen dat hij hoopte op een erkenning binnen het half jaar. Maar het wordt dus wat langer wachten.

Juridische vereenvoudiging

In het kader van een zekere vereenvoudiging zou er momenteel juridisch advies ingewonnen worden om de erkenning zo efficiënt mogelijk rond te krijgen. Wat dit concreet inhoud is vooralsnog onduidelijk. Dit zorg echter voor vertraging maar de inschatting is dat er voor de zomer van 2022 afgeklopt kan worden.

Geen uitbreiding van het financieel kader

Er is een budget, maar dit krimpt elk jaar, voornamelijk door een stijgend aantal overlijdens bij katholieke priesters, die niet altijd vervangen kunnen worden. Maar het is ook zonneklaar dat er steeds minder bekwame consulenten of voorgangers voor erediensten gevonden worden. Dit maakt dat deze operatie budget-neutraal zal zijn.

Van een echte herverdeling van het aantal weddes is vooralsnog geen sprake, maar dit kan deel uitmaken van het grotere plaatje dat in het zog van deze erkenning voet aan wal kan krijgen. Het kan dus nog alle kanten uit.

Het Boeddhisme koos er voor om als niet-confessionele levensbeschouwing ondersteuning te krijgen.

Thomas Holvoet