Hoe verbind ik me met een groep zonder iemand buiten te sluiten

Annetje Brunner,  ontwikkelde een mindfulnessproject voor mantelzorgers: “Je kunt ook leren vanuit compassie te reageren. Dan verbind je je met die ander en dat kalmeert je, je reageert vanuit rust. Het gaat er dus om verbinding te leggen, niet om jezelf te beschermen – het is een subtiel proces van aanvoelen. Je verbinden met het lijden van een ander zou je al kunnen zien als een vorm van sociale actie. Het kan ook leiden naar actie in groter verband als maatschappelijke vraagstukken.”

De drie intenties van de Zen Peacemakers zijn een goede samenvatting van de hele zenbeoefening.  Ik beoefende ze ook bij mijn eerdere leraren. Niet–weten – de confrontatie met al die ideeën in je hoofd, dat begon al bij mijn eerste Tai Chi leraar. Ik deed erg mijn best en vroeg mijn leraar of ik goed ademde en kreeg als antwoord: ‘Hoezo goed ademen, er is geen goed en fout’. De bevrijding zit in het niet-weten, ik hoef het niet allemaal te weten. Ik weet het ook niet, en dat is prima.

Door mijn achtergrond, ik kom uit gezin van notoire betweters, moest ik er een lange weg voor gaan. Ik zie iets en meteen vind ik er iets van. Je vraagt iets en ik heb een oplossing. En nu: bevrijding. Het is dus niet zwaar, maar het wordt steeds lichter en vreugdevoller.

Page 3 | Royalty-free harmony photos free download | Pxfuel

Erkennen wat is – gaat over moedig durven zijn en echt zien dat al die shit ook in jou aanwezig is. De meeste gruwelijke meedogenloze dingen, als agressie en machtsmisbruik, zitten ook in ons. Erkennen wat is, is je oefening beginnen met intiem zijn met je eigen neiging tot van alles en nog wat – dat echt durven erkennen.

Oordeel is een manier om je te verschansen. Als je iemand zonder oordeel tegemoet treedt kan je echte ontmoeting ervaren. De wereld is niet gesplitst in daar en hier, het is allemaal hier. Ik ervaar dat ook, ik ben dát net zo goed. Ik ben niet apart van een ander. Is er daar lijden, dan is dat ook bij mij. Ben je helemaal open, dan is er geen angst en oordeel, geen onderscheid. Ook de ander ervaart niet afgescheiden te zijn van mij. In het samenzijn ervaar je geen oordeel, geen ik en ander. En dat is precies waar je naar verlangt, naar verbinding.

Peace.Love.Kutztown — Kutztown Community Partnership

Sociale actie – uit de ontmoeting in de vrije ruimte kan spontaan iets ontstaan. Compassie dient zich aan als er niet zoveel ikkigheid tussen zit, zoals Frank De Waele dat noemt. Iedereen kan het verschil ervaren tussen reactief zijn en vanuit compassie reageren. Reactief reageren is een stressreactie, je gevaarsysteem wordt getriggerd. Je wilt iets afweren of iets winnen; je hartslag gaat omhoog. Dit is altijd ego-gedreven. Je kunt ook leren vanuit compassie te reageren. Dan verbind je je met die ander en dat kalmeert je, je reageert vanuit rust. Het gaat er dus om verbinding te leggen, niet om jezelf te beschermen – het is een subtiel proces van aanvoelen. Je verbinden met het lijden van een ander zou je al kunnen zien als een vorm van sociale actie. Het kan ook leiden naar actie in groter verband als maatschappelijke vraagstukken.

Het gevaar van sociale actie is dat je iets wilt gaan redden. Ooit liep ik in het hospice waar ik werkte ongevraagd bij een mevrouw naar binnen. Ze zei me: ‘Wil je weggaan, ik heb je niet gevraagd te komen’. Dat was confronterend, ik liep naar binnen omdat ik eigenlijk erop rekende dat zij mij dankbaar zou zijn. Deze vrouw was mijn leraar, ik moet eerlijk zijn naar mijn eigen motieven. Ik realiseerde me dat ik soms dingen doe omdat ik belangrijk gevonden wil worden, omdat ik een mooie ervaring wil. Dat is onze ego-behoefte en geen uiting van compassie. De vraag is of het die ander dient of je ikkigheid.’

Verder verdiepen:

Bron nieuwsbrief oktober 2021 Zen Peacemakers Lage Landen. Tekst Diana Vernooij.