Thuisfront haalt gevangenen uit isolement

Thuisfront, een organisatie die zich ontfermt over familieleden van gedetineerden, stond vorige maand opnieuw op post aan een gevangenis: “Na deze voor iedereen extra moeilijke corona-periode hoopt Thuisfront opnieuw zijn doelstelling als “Steunpunt voor familie en vrienden van gedetineerden “ ten volle te kunnen betrachten.”

Zoals in vele organisaties en scholen betekende september 2021 opnieuw een voorzichtige start van het werkjaar voor de activiteiten van Thuisfront. Gedurende het voorbije anderhalf jaar verliep de actie aan de gevangenis – omwille van de gekende Coronamaatregelen – zonder tent. Zowel de vrijwilligers als de bezoekers waren zaterdag 4 september dan ook heel blij een miniversie van de vertrouwde geelgroene Thuisfronttent aan de gevangenispoort te zien staan. Ook al was het nog zonder het genot van een kopje koffie of iets fris, de mogelijkheid van een ontmoeting op veilige afstand deed iedereen weer deugd.

Tent bij een actie van “Thuisfront”

Bij het aankomen werden de bezoekers uitgenodigd op een post-itje met het logo van Thuisfront op te schrijven wat ze zeker aan hun geliefde, familielid of vriend(in) wilden zeggen tijdens hun bezoek. Dit briefje konden ze dan in de tent plakken op de grote getekende brug die de wereld binnen en buiten de muren met elkaar verbindt

Na het bezoek kreeg iedere bezoeker een pakje post-its met de link naar de vernieuwde website van Thuisfront mee.

De post-itjes werden dan in de vooravond mee naar binnen genomen om die ‘aangeklede’ brug (over heel diep water soms) in de weekendvieringen aan bod te laten komen. Op het einde van deze vieringen kregen de aanwezige gedetineerden ook enkele post-itjes mee met de opdracht: wat willen jullie volgende keer zeker zeggen aan je bezoek?

Tijdens de eerste week ontvingen de aalmoezeniers reeds een 10-tal reacties van bewoners. Die zullen dan fotogewijs op de website van thuisfront gepost worden.

Na deze voor iedereen extra moeilijke corona-periode hoopt Thuisfront opnieuw zijn doelstelling als “Steunpunt voor familie en vrienden van gedetineerden “ ten volle te kunnen betrachten.

Antwoord van de gedetineerden op de actie van 4 september

De foto’s van de actie werden ook getoond in de gebedsviering tijdens het weekend in de gevangenis. Daarop werden de aanwezigen uitgenodigd om ook een post-it te schrijven als boodschap voor de mensen buiten. Hieronder zie je een aantal van die boodschappen.

Post-its van gevangenen bij de actie van Thuisfront

Geert Dedecker, vrijwilliger-aalmoezenier en vrijwilliger bij “Thuisfront”.

http://www.thuisfront.be