Godsdienstfilosoof Louis Dupré overleden

Het was theoloog Peter Nissen die het aankondigde op Facebook: “Vanmorgen (11/01/2022) is in Kortrijk op 96-jarige leeftijd de belangrijke Vlaamse godsdienstfilosoof Louis Dupré overleden.” Zijn werk kan moeilijk overschat worden maar is nauwelijks gekend. Nochtans had hij een diepe invloed op denkprocessen over moderniteit, atheïsme en symbolisme. “Wat heeft die moderne mens nodig in dit tijdsgewricht, waar religie geen plaats meer lijkt te hebben?, is één van de vragen die goed bij zijn werk aansloot.

Louis Dupré werd geboren in Veerle, opgeleid in Leuven, waar hij in 1952 promoveerde met een studie over Karl Marx, en hij verhuisde in 1958 naar de Verenigde Staten. Daar maakte hij een prachtige academische carrière: eerst aan Georgetown University en vervolgens vanaf 1973 aan Yale University.”

Lucette Verboven interviewde hem destijds voor het programma “Het Braambos”. In onderstaand fragment mijmert de filosoof over de relatie tussen de moderniteit en de dalende belangstelling voor religie. Hij reflecteert tegelijk over geloof, humanisme en de noodzaak aan spiritualiteit (in alle vormen) om de zaken in het leven aan te kunnen, “anders verbrokkelt de mens”, zo zegt hij in het interview. Zo benoemt hij literatuur en kunst, maar ook natuur, als mogelijkheden om op een symbolische wijze het leven te leren begrijpen.

Opvallend in het interview (1999) is dat Dupré vooropstelt dat de moderne mens schijnbaar in de onmogelijkheid verkeert om religieuze teksten symbolisch te benaderen, in tegenstelling tot kunst en literatuur. Daarbij voorspelt hij dat die letterlijke benadering (die vaak leidt tot fundamentalisme) vroeg of later tot een botsing zouden komen met de moderniteit. Hij kreeg helaas gelijk.

Bron: https://www.lucette.be/Nederlands