Laat een crisis nooit verloren gaan. Ze biedt geweldige mogelijkheden (R. Emanuel)

Politici voelden zich de laatste maanden nog nooit zo onmachtig. Hun lokale, regionale en nationale beleidsplannen zijn immers – minstens ten dele – niet langer relevant. Alle plannen die gemaakt werden, en de daarbij horende budgetten, moeten herbekeken worden. Niks … Lees verder Laat een crisis nooit verloren gaan. Ze biedt geweldige mogelijkheden (R. Emanuel)