Uitnodiging gratis Webinar: “religies in de marge duwen maakt de samenleving onveiliger.”

Religies en levensbeschouwingen voelen zich steeds meer naar de marge van de samenleving geduwd. Grote delen van de publieke opinie, het politieke toneel en de media zijn – over het algemeen – onverschillig en wantrouwig. Het wij-zij-verhaal dringt steeds sterker … Lees verder Uitnodiging gratis Webinar: “religies in de marge duwen maakt de samenleving onveiliger.”

Van Quickenborne minister van justitie, referent voor financiering religies en levensbeschouwingen

Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk (Open VLD), wordt de nieuwe minister van justitie. Het financiële wedden-beheer van o.m. de religies en levensbeschouwingen zitten daarin vervat. Zijn aanstelling kan een grote ommezwaai betekenen voor de financiering. Het regeerakkoord vertelt ook … Lees verder Van Quickenborne minister van justitie, referent voor financiering religies en levensbeschouwingen

De Kerk in definitief verval: “Dit duurt geen tien jaar meer.”

Een rondvraag bij geloofsgemeenschappen, priesters, diakens, congregaties leert dat er geen geloof meer is in de toekomst. Wel integendeel: “Covid-19 versnelt het vooropgestelde scenario, en er lijkt geen weg terug. Het is amen en uit”, vertellen verschillende priesters. “We zitten … Lees verder De Kerk in definitief verval: “Dit duurt geen tien jaar meer.”