Steun ons

Spiranti is een vrijwilligersorganisatie en een feitelijke vereniging.

  • Draagt u Spiranti een warm hart toe?
  • Is onafhankelijke en beschouwende journalistiek voor u een meerwaarde?

Stort dan een (kleine) gift – eventueel op maandelijkse basis – op het rek. nr. BE57 9501 4012 6536

Van harte dankjewel!