Steun ons

Spiranti is een vrijwilligersorganisatie en een feitelijke vereniging.

  • Draagt u Spiranti een warm hart toe?
  • Is onafhankelijke en beschouwende journalistiek voor u een meerwaarde?

Stort dan een (kleine) gift – eventueel op maandelijkse basis – via het rek. nr. BE20 9733 9497 6556

Van harte dankjewel!